ДАР ДАРШАНЫ ЖЕНЕВЬЕВА ОСТАЁТСЯ НА ПИТОМНИКЕ!!!

о. ДАР ДАРШАНЫ АЛИШЕР  (Жахан для Минимакс * Жанар)

мИ- КАРА ЭЛЬ АГЛАЯ ДАР ДАРШАНЫ (Малихат Шохрат * Жаным)