ДАР ДАРШАНЫ К*ЭЙБА – Питомник САО Дар Даршаны ДАР ДАРШАНЫ К*ЭЙБА – Питомник САО Дар Даршаны

ДАР ДАРШАНЫ К*ЭЙБА


ДАР ДАРШАНЫ К*ЭЙБА

 

Дата рождения: 1 августа, 2022

Отец: ДАР ДАРШАНЫ АЛИШЕР ( Жахан для Минимакс * Жанар)

Мать: И-КАРА Эль АГЛАЯ ДАР ДАРШАНЫ ( Малихат Шохрат * Жаным )