Ж - Дубль помёт – Питомник САО Дар Даршаны Ж - Дубль помёт – Питомник САО Дар Даршаны

Ж — Дубль помёт


о.ДАР ДАРШАНЫ АЛИШЕР (Жахан для Минимакс * Жанар)

мИ- КАРА ЭЛЬ АГЛАЯ ДАР ДАРШАНЫ (Малихат Шохрат * Жаным)

Ж - Дубль помёт

ДАР ДАРШАНЫ ЖАЙНА

ДАР ДАРШАНЫ ЖАЛИСА

ДАР ДАРШАНЫ ЖЕННИ ФРОЙС

ДАР ДАРШАНЫ ЖАНСАЯ

ДАР ДАРШАНЫ ЖЕНЕВЬЕВА

оставлена на питомнике

ДАР ДАРШАНЫ ЖУРА

ДАР ДАРШАНЫ ЖИГАН

ДАР ДАРШАНЫ ЖАХАН

ДАР ДАРШАНЫ ЖОФРЕЙ