И — Помёт


о.Дар Даршаны Алишер ( Жахан для Минимакс * Жанар )

м. Дар Даршаны Дакота ( Шей Бир Зидан * И-Кара Эль Аглая Дар Даршаны )

ДАР ДАРШАНЫ ИШТА

РЕЗЕРВ!

ДАР ДАРШАНЫ ИШТАРА

РЕЗЕРВ!

ДАР ДАРШАНЫ ИННУША

СВОБОДНА!

ДАР ДАРШАНЫ ИМПЕРАТОР

РЕЗЕРВ!

ДАР ДАРШАНЫ ИНИ

СВОБОДЕН!

ДАР ДАРШАНЫ ИТХАН

СВОБОДЕН!

ДАР ДАРШАНЫ И*ВЕНИАМИН

СВОБОДЕН!

ДАР ДАРШАНЫ ИЛЬЯС

СВОБОДЕН!

ДАР ДАРШАНЫ ИТ ОРЗУ

СВОБОДЕН!

ДАР ДАРШАНЫ ИРМЕН

СВОБОДЕН!

ДАР ДАРШАНЫ ИЛЬНУР

СВОБОДЕН!

ДАР ДАРШАНЫ ИСТЕК

СВОБОДЕН!

ДАР ДАРШАНЫ ИЛДЕШ

СВОБОДЕН!