ДАР ДАРШАНЫ ГИШЕР – Питомник САО Дар Даршаны ДАР ДАРШАНЫ ГИШЕР – Питомник САО Дар Даршаны

ДАР ДАРШАНЫ ГИШЕР


ДАР ДАРШАНЫ ГИШЕР

ЮНЫЙ ЧЕМПИОН РОССИИ

 

Дата рождения: 17 августа, 2019

Отец: ДАР ДАРШАНЫ АЛИШЕР (Жахан для Минимакс * Жанар)

Мать: ДАР ДАРШАНЫ КЁШЕГИМ АГАТА (Р.Г Амин для Хатминур * Даршана)