ДАР ДАРШАНЫ ИСТЕК – Питомник САО Дар Даршаны ДАР ДАРШАНЫ ИСТЕК – Питомник САО Дар Даршаны

ДАР ДАРШАНЫ ИСТЕК


ДАР ДАРШАНЫ ИСТЕК

 

Дата рождения: 20 декабря, 2021

Отец: ДАР ДАРШАНЫ АЛИШЕР (Жахан для Минимакс * Жанар)

Мать: ДАР ДАРШАНЫ ДАКОТА (Шей Бир Зидан * И-Кара Эль Аглая Дар Даршаны )