ДАР ДАРШАНЫ ВЕНДЕТТА


В – Помёт

ЮНЫЙ ЧЕМПИОН РОССИИ (на замене)
ЮНЫЙ ЧЕМПИОН НКП (на замене)

 

Дата рождения: 30 января, 2019

Отец: ДАР ДАРШАНЫ АЛИШЕР (Жахан для Минимакс * Жанар)

Мать: И- КАРА ЭЛЬ АГЛАЯ ДАР ДАРШАНЫ Малихат Шохрат * Жаным)

 ДАР ДАРШАНЫ ВЕНДЕТТАДАР ДАРШАНЫ ВЕНДЕТТАДАР ДАРШАНЫ ВЕНДЕТТАДАР ДАРШАНЫ ВЕНДЕТТАДАР ДАРШАНЫ ВЕНДЕТТАДАР ДАРШАНЫ ВЕНДЕТТАДАР ДАРШАНЫ ВЕНДЕТТАДАР ДАРШАНЫ ВЕНДЕТТАДАР ДАРШАНЫ ВЕНДЕТТАДАР ДАРШАНЫ ВЕНДЕТТАДАР ДАРШАНЫ ВЕНДЕТТА