ДАР ДАРШАНЫ ЖЕНЕВЬЕВА – Питомник САО Дар Даршаны ДАР ДАРШАНЫ ЖЕНЕВЬЕВА – Питомник САО Дар Даршаны

ДАР ДАРШАНЫ ЖЕНЕВЬЕВА


ДАР ДАРШАНЫ ЖЕНЕВЬЕВА

 

Дата рождения: 24 февраля, 2021

Отец: ДАР ДАРШАНЫ АЛИШЕР (Жахан для Минимакс * Жанар)

Мать: И- КАРА ЭЛЬ АГЛАЯ ДАР ДАРШАНЫ (Малихат Шохрат * Жаным)