И- КАРА ЭЛЬ АГЛАЯ ДАР ДАРШАНЫ – Питомник САО Дар Даршаны И- КАРА ЭЛЬ АГЛАЯ ДАР ДАРШАНЫ – Питомник САО Дар Даршаны

И- КАРА ЭЛЬ АГЛАЯ ДАР ДАРШАНЫ


И- КАРА ЭЛЬ АГЛАЯ ДАР ДАРШАНЫ

ЮНЫЙ ЧЕМПИОН РОССИИ
ЧЕМПИОН РОССИИ
ЮНЫЙ ЧЕМПИОН НКП
ЧЕМПИОН НКП
ГРАНД ЧЕМПИОН

 

Дата рождения: 15 марта, 2017

Отец: МАЛИХАТ ШОХРАТ (Nardikum Pandsher * Безет Асыл)

Мать: ЖАНЫМ (Вит Бир Уллу * Даршана)