ПОМЁТ "М" – Питомник САО Дар Даршаны ПОМЁТ "М" – Питомник САО Дар Даршаны


ПОМЁТ «М»

o.ДАР ДАРШАНЫ АЛИШЕР

( Жахан для Минимакс * Жанар)

м.ДАР ДАРШАНЫ ДАКОТА

( Шей Бир Зидан * И-Кара Эль Аглая Дар Даршаны )

ПОМЁТ "М"

ДАР ДАРШАНЫ МАРУФ

СВОБОДНА!

ДАР ДАРШАНЫ МАГДА

СВОБОДНА!

ДАР ДАРШАНЫ МИРДАНА

РЕЗЕРВ!

ДАР ДАРШАНЫ МЕДЖАЛ

СВОБОДНА!

ДАР ДАРШАНЫ МЕЛИМ

СВОБОДНА!

ДАР ДАРШАНЫ МАРА

СВОБОДНА!

ДАР ДАРШАНЫ МАРД-ЗЕВС

ПРОДАН!

ДАР ДАРШАНЫ МАКИАВЕЛЛИ

РЕЗЕРВ!

ДАР ДАРШАНЫ МАКСИМУС

ПРОДАН!

ДАР ДАРШАНЫ МАРУБАД

ПРОДАН!

ДАР ДАРШАНЫ МАКИС

ПРОДАН!