8.05.2003г. Курган 8.05.2003г. Курган


8.05.2003г. Курган

ВЕНЕЧКА и ТЕКУСИК

Город Курган 8 мая 2023г.

ДАР ДАРШАНЫ ИСТЕК (16 мес.)
(Дар Даршаны Алишер * Дар Даршаны Дакота )
Эксп. Галиаскаров С.К., Эксп. Жигалин П.А.
Кл. промежуточныйОтлично 2

ДАР ДАРШАНЫ ВЕНДЕТТА (4 года)
( Дар Даршаны Алишер * И- Кара Эль Аглая Дар Даршаны )
МОНО САО ,Эксп. Галиаскаров С.К.
Кл. Чемпионов Отл. CW, КЧК, ЛС,BOS